แลพังงา

16 ธันวาคม 2017
683   0

(น.อ.เพชรรัตน เทียนจันทร์)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ความมั่นคงจังหวัด” ผู้ดูแลด้านความมั่นคงของจังหวัดพังงา มีการปรับโอนย้าย ปัจจุบันเป็นนายทหารจากฐานทัพเรือพังงา เข้ามาประจำ 2 ท่าน คือ น.อ.เพชรรัตน เทียนจันทร์ ฝสธ.สงปรมน.ทร. ช่วยราชการ สรมน.พ.ง. และ น.อ.ธีค์ชรัช ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร. รอง ผอ.รมน.จว.พ.ง.(ท)…

(น.อ.ธีค์ชรัช ศรีสวัสดิ์)

“ประกวดแข่งขัน” บำรุง ปิยนามวาณิช นายก.อบจ.พังงา เปิดเผยว่า อบจ.พังงา กำลังเปิดรับสมัครประกวดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งมี 3 ประเภท ประกวดร้องเพลง การประกวดเขียนเรื่องเรียงความ และการประกวดวาดภาพระบายสี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 60 และทำการแข่งขันในวันที่ 23 มกราคม 61 ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา รับสมัครในนามสถานศึกษาเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.phangngapao.go.th ส่งใบสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา………..ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 087 338 2225 หรือ อีเมล์ yingnews@hotmail.com…

เขยพังงา