แลพังงา

14 ธันวาคม 2017
659   0

(สิทธิชัย ศักดา)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ป้องกันเอารัดเอาเปรียบ” สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา เปิดเผยว่า วันที่ 18 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลชน ร่วมออกตรวจสอบชุดกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ ที่จำหน่ายชุดของขวัญในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา ว่าได้ดำเนินการตามประกาศของทางราชการหรือไม่ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่…

(ประพันธ์)

“ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา” วันที่ 14 ธ.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า มีการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 และพิจารณาคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอ ตำนานเขาช้าง ประเพณีลอยแพ และครกสีข้าวอ้อร้อ…ท้ายคอลัมน์ ได้รับภาพถ่ายและคำถามจากผู้ขับขี่รถในจังหวัดภูเก็ต ถามไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผ่านเข้ามาทางท้ายคอลัมน์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนเทพกษัตรีย์ ก่อนถึงโรงเรียนถลาง มีการติดตั้งแผงล้อมคอกบริเวณก่อสร้างไว้ อยู่ในสภาพคล้ายทิ้งร้างไว้มานานหลายเดือน ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด ทำให้บริเวณนั้นเสียช่องจราจรไปฝั่งละ 1 ช่องทาง หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยครับ…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 087 338 2225 หรือ อีเมล์ yingnews@hotmail.com…

เขยพังงา