ช่วยกันแลพังงา » ถนนสี่เลนบนเขาหลัก คำตอบที่ต้องช่วยกันค้นหา…

ถนนสี่เลนบนเขาหลัก คำตอบที่ต้องช่วยกันค้นหา…

13 ธันวาคม 2017
657   0

(ถนนสี่เลนบนเขาพับผ้า)

เชื่อหรือไม่ว่า ณ วันนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ร้อยทั้งร้อยต้องใช้เส้นทางผ่านถนนบนเขาหลัก ซึ่งมีระยะทางไม่ยาวไกลสักเท่าไหร่ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ สภาพของถนนยังอยู่ในลักษณะที่อันตรายทุกวินาที ทั้ง ๆ ที่เป็นเส้นทางสายหลัก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดพังงาเกือบทั้งหมด ต้องใช้เส้นทางนี้
อันตรายคือ …ช่องทางถนนที่ยังคับแคบ …ถนนมีความคดเคี้ยว หลายโค้งที่อยู่ในลักษณะหักข้อศอก …ถนนบางช่วงมีความสูงชัน ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีหากมีอุบัติเหตุบนถนนช่วงนี้ มีโอกาสสูงมากที่นักท่องเที่ยวจะไปไม่ทันขึ้นเครื่องบิน ภาษาที่เข้าใจง่าย คือ ตกเครื่องบิน หรือหากนักท่องเที่ยวเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉิน หรือชาวพังงาฟากฝั่งตะกั่วป่า จำเป็นต้องพาตัวเข้ารักษาพยาบาลที่จังหวัดภูเก็ต โอกาสไปไม่ทันการณ์มีสูง รวมทั้งการใช้ความเร็วรถได้ไม่มาก
ผู้เขียนมองถึงความจำเป็นในการพัฒนาถนนบนเขาหลักมานานแล้ว และผู้บริหารจังหวัดพังงาบางท่าน ก็มองเห็นเหมือนกัน คำตอบที่ฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกได้ไม่ดี “ถนนบนเขาหลักทำอะไรไม่ได้เลย” จะเป็นคำตอบที่เหมือนไม่ใช่ตอบ หรือเป็นการปัดปัญหาออกไปจากตัวหรือไม่ ช่วยกันพิจารณาด้วยครับ
ใครจะคิดว่าถนนบนเขาพับผ้า รอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุง ที่เมื่อก่อนหลายคนไม่อยากผ่าน ทุกวันนี้กลายเป็นถนนท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในภาคใต้ ความเจริญสองข้างทางกำลังตามมาอย่างต่อเนื่อง ใครผ่านไป-มา อดใจหาที่จะจอดรถลงไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้ คำถามที่อยากได้คำตอบ “บนเขาหลักทำไมก่อสร้างเป็นถนนสี่เลนไม่ได้ครับ”
ผู้เขียนมองว่า วันนี้เราต้องมาค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง ต้องมาตั้งต้นในการพัฒนาถนนบนเขาหลักให้เป็นถนนสี่เลนให้ได้ ลบความรู้สึกที่ว่า “ไม่ได้เลย” ออกไปก่อน ไปรื้อค้นหาคำตอบในการก่อสร้าง “ถนนสี่เลนบนเขาพับผ้า” มาดู น่าจะเป็นคำตอบที่ตรงกับเป้าหมายของชาวพังงาและเท่ากับสนับสนุน-ส่งเสริมการท่องเที่ยวแถวเขาหลักไปในตัว ข้อจำกัดของการพัฒนาในแต่ละจังหวัด พูดไปทำไมมี …ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ใช่คนจังหวัดนั้น น่าจะอยู่ในคำตอบที่ค้นหาด้วย …ประเด็นข้อจำกัดนี้ขอทิ้งไว้ก่อน จะขยายความให้รับทราบกันชัด ๆ ในโอกาสหน้าครับ…

นายป๊อบ