ช่วยกันแลพังงา » ยกระดับจัดงาน หรืออยู่กับที่…

ยกระดับจัดงาน หรืออยู่กับที่…

12 ธันวาคม 2017
951   0

(ปล่อยเต่าทะเล)

ทุกปีในวันที่ 1 มีนาคม อำเภอท้ายเหมืองต้องมีงานใหญ่ “งานประเพณีปล่อยเต่า” ซึ่งจัดติดต่อกันมานานมากแล้ว วัตถุประสงค์ “เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดีงาม ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น ที่มากไปกว่านั้น ยังเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลให้แก่ชาวพังงาอีกด้วย”
เท่าที่จำได้ ในช่วงแรก ๆ งานดังกล่าวนี้ จังหวัดพังงาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เทียบเคียงเป็นงานระดับประเทศ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาอย่างเด่นชัด เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงจิตอาสาและนักอนุรักษ์ชาวต่างประเทศเข้ามาจังหวัดพังงาและประเทศไทย แถมมีข่าวให้ได้ยินเป็นระยะ ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมบรรจุงานประเพณีปล่อยเต่า เข้าในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่มาในระยะหลังจนถึงปัจจุบัน งานประเพณีปล่อยเต่า ก็ยังไม่มีการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวสักที เหตุผลหลัก ๆ น่าจะมาจากการจัดงาน แทบทุกองค์กรให้ความเห็นไว้ว่า ไม่แตกต่างไปจากงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าทั่ว ๆ ไป
ผู้เขียนมองว่า จังหวัดพังงาและอำเภอท้ายเหมืองต้องหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันใหม่ โล๊ะทิ้งพิมพ์เขียวการจัดงานของปีที่แล้วแอบเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็ทิ้งขยะไปเลย ระดมสมองของทุกฝ่าย อาทิ นักอนุรักษ์ นักชีวะวิทยา และนักท่องเที่ยวมืออาชีพเข้ามาพูดคุย เพื่อปรับยกระดับการจัดงานนี้เป็นงานระดับประเทศ-ระดับชาติให้ได้ เพื่อเอาโอกาสที่หลายประเทศเขาไม่มี “คือการอนุรักษ์เต่าทะเล” มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและจังหวัดพังงาโดยรวม ฝากโจทก์คำถามไว้ …

ยกระดับการจัดงาน หรือจะอยู่กับที่ดีครับ!?!