ช่วยกันแลพังงา » ทุจริต คอร์รัปชั่น ปราบให้หมดไป ต้องปราบกันที่ไหน…

ทุจริต คอร์รัปชั่น ปราบให้หมดไป ต้องปราบกันที่ไหน…

11 ธันวาคม 2017
573   0

(สัญญาลักษณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ)

วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ทุกจังหวัดในประเทศไทย พร้อมใจกันจัดกิจกรรม โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ฟังดูดี “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 60 มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามภาษาราชการหากใครไม่เข้าร่วม ภาพพจน์จะสูญเสียไปทันที แต่หลังจากการจัดงาน มักจะมีคำถามตามมาก็คือ “ปราบปรามกันอย่างจริงจังหรือเปล่า” ลูบหน้าปะจมูกหรือไม่ หรือ “ปากว่าตาขยิบ”
การปราบปรามคอร์รัปชั่นให้ได้ผลหรือไม่ได้ผล ปัญหามิได้มาจากการปฏิบัติ แต่น่าจะเป็นเพราะการมองของคนในภาคราชการ มักมองคนในภาคเดียวกันแบบเข้าข้าง “เขาไม่ได้โกง มันเป็นประเพณีปฏิบัติ ใคร ๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้น” ประเพณีปฏิบัติที่ชอบกล่าวอ้าง หมายถึงเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์จากงานรับเหมา เปอร์เซ็นต์จากการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ …ผู้เขียนเคยได้ยิน หน่วยงานที่วิ่งเต้นจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงมาให้ มักจะกล่าวอ้างว่า “นายขอไว้ เท่านั้น-เท่านี้” เป็นการพูดจริงหรือล่อเล่นไม่ทราบ หรือการประมูลงาน เริ่มต้นจากการซื้อซองประมูล ก็มีกระบวนการ ปิดกั้นไม่ให้ซื้อซอง หรือถ้าปิดกั้นไม่ได้ ก็จะแบ่งปั่นเปอร์เซ็นต์ให้โดยไม่ต้องยื่นซองประมูล อ้างว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ จริงหรือไม่จริง ลองสอบถามคนใกล้ตัวดูครับ
เปอร์เซ็นต์ที่กล่าวอ้างว่า เป็นประเพณีปฏิบัติ จะเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ …หากไม่ใช่ ก็ตัวใครตัวมัน …แต่หากว่าใช่ ผู้เขียนขอเสนอแนะ ให้ทุกภาคส่วนเอาจริงเอาจัง ไม่ทำกันแบบขอไปที หรือทำกันในลักษณะ ปากว่าตาขยิบ ปราบปรามแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว ทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น จังหวัดและประเทศจะลดลงทันที หรือไม่ก็จะหมดไปจากประเทศไทยครับ…

นายป๊อบ