แลพังงา

8 ธันวาคม 2017
560   0

(กิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวข้าว)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“สืบสานประเพณี” วันที่ 7 ธ.ค. ที่แปลงข้าว บ้านน้ำจืด หมู่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว สุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณี วิถีเกาะยาว อุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นวิถีชีวิตของคนเกาะยาว ที่มีอาชีพหลักคือการทำนาและมีความผูกพันกับการทำนามาเป็นเวลา 100 กว่าปี มีส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และจิตอาสา ร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 167 คน สุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล เปิดเผยว่า อำเภอเกาะยาวมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรรวมกันผลิตในรูปแบบกลุ่ม จัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและให้ได้ผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน…

(ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม)

“ตรวจเยี่ยม” ตลอดคืนวันที่ 7 ธ.ค. เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในจังหวัดพังงา ปรากฏว่าได้เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่ หมู่ 8 หมู่ 10 และหมู่ 5 บ้านลำภี วิไลวรรณ พลจร ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นิคมสร้างตนเอท้ายเหมือง ได้ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมและให้กำลังใจชาวบ้าน เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 8 ธ.ค.60…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา