แลพังงา

7 ธันวาคม 2017
577   0

(ประชุมค้ามนุษย์)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ประชุมค้ามนุษย์” วันที่ 6 ธ.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชาญศักดิ์ ถวิล รอง.ผวจ.พังงา ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560 “สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดพังงา ปี 2560 ไม่พบการกระทำความผิด มีการช่วยเหลือคุ้มครองชาวต่างชาตที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดพังงา ชาวโรฮีนจา ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา เด็กชาย 6 คน เด็กหญิง 6 คน ผู้หญิง 2 คน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ชาย 6 คน ผู้หญิง 3 คน…

(ผู้ว่าฯเปิดตลาดประชารัฐ)

“ตลาดประชารัฐ ทุกวันอังคาร” วันที่ 5 ธ.ค. ที่สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เทศบาลเมืองพังงา สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ประธานเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมี บำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ร่วมพิธี สำหรับจังหวัดพังงา ได้กำหนดให้ตลาดประชารัฐ เป็นสถานที่จำหน่วยสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจะเปิดตลาดทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา