แลพังงา

6 ธันวาคม 2017
511   0

(ปิดตลาดประชารัฐ)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“เปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั้งจังหวัด” วันที่ 5 ธ.ค.60 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง มานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา ประธานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อำเภอท้ายเหมือง โดยมีการเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั้งจังหวัดพังงาและส่วนกลาง …สุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง เปิดเผยว่า อำเภอท้ายเหมือง ได้ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ทางอำเภอกำลังพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม คือ ตลาดประชารัฐ บ้านนาเตย 61 ราย ตลาดประชารัฐบ้านทับละมุ 23 ราย ตลาดสดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง 70 ราย ตลาดสดเทศบาลตำบลลำแก่น 34 ราย และอื่น ๆ เช่น ตลาดของดีจังหวัด ตลาดวัฒนธรรม 46 ราย สำหรับการเปิดตลาดในวันนี้ มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 96 ราย…

(ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)

“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงบ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ได้นำผู้นำท้องถิ่น ประชาชนตำบลบ่อแสน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 60 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 3 ล้านตัว ลงในทะเลอันดามันเพื่อให้ขยายพันธุ์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่นี่ประกอบอาชีพทำการประมงทะเลชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะกุ้งทะเล ปลาทะเลและหอย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก (ขอบคุณภาพ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา