แลพังงา

5 ธันวาคม 2017
670   0


ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม 60 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดพังงา บำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 60 โดยมี สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 ประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน…

(อุษณี เจียมรา)

“วันถ่ายทอดความรู้” อุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว เปิดเผยว่า อำเภอเกาะยาว กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดความรู้(Field Day) ในวันที่ 12 ธันวาคม 60 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะยาว(ศพก.) หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภายในงานยังจัดแสดงผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ โดยจะมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ประมาณ 200 คน พิธีเปิดเวลา 10.00 น. โดยนายอำเภอเกาะยาว…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com...เขยพังงา