แลพังงา

29 พฤศจิกายน 2017
381   0

(ประชุมVideo Conference (เสริมเกียรติ ซ้ายมือ))

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ประชุมVideo Conference” วันที่ 28 พ.ย.ที่ ศาลากลางจังหวัดพังงา เสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตลาดประชารัฐจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมี นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะมีการเปิดตัวโครงการ “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข” ในวันที่ 5 ธันวาคม 60 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยในวันเดียวกันจะมีการเปิดตัวตลาดประชารัฐในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ พร้อมกันทั่วประเทศ (ภาพ ขอบคุณ เสรี นาวงศ์)…

(วิทยากรบรรยายพิเศษ(นพ.อรุณ ที่ 3 จากขวา))

“วิทยากร” ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.โรงพยาบาลพังงา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมการบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้เพิ่มพูนทักษะวิชาการและกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร จัดโดยชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา