แลพังงา

22 พฤศจิกายน 2017
428   0

(มอบอาคารเรียน)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“มอบอาคารเรียนและจักรยาน” วันที่ 21 พ.ย. ที่โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง พีระ เพชรพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบอาคารเรียนที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมะฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.8 ชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชัยยงค์ ตุลารักษ์ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา องอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา บุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงบ้านทับละมุ พร้อมกันนี้ ชาญศักดิ์ ถวิล รอง ผวจ.พังงา เป็นผู้แทนรับมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน ให้กับ 20 โรงเรียนในจังหวัดพังงา จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามโครงการ“50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน”

(รับมอบจักรยาน)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศได้ยืมเรียน เพื่อใช้เดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ซึ่งนักเรียนที่ได้รับจักรยานที่เรียนจบแล้วต้องนำมาคืนเพื่อให้รุ่นน้องได้ใช้ต่อไป…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์siritripob@gmail.com…

เขยพังงา