ข่าวสังคม » รพ.ตะกั่วป่าเตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว

รพ.ตะกั่วป่าเตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว

3 พฤศจิกายน 2017
603   0


โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์สมชาย บัวสด ประธานคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง(ศูนย์พึ่งได้) พร้อมด้วยนางสาวจินตนา สมนึก รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.ตะกั่วป่า,อัยการเอกไกร เกียรติชัยประสพ จากสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา (สาขาตะกั่วป่า),นางสาววิมพ์วิภา กาหลัยภูมิ นักสังคมสงเคราะห์ จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา,นางสาวสุคนธ์ รักแก้ว เจ้าหน้าที่ DISAC และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องวันที่๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว ณ ห้องประชุมนารายณ์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา