ข่าวสังคม » โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ

1 พฤศจิกายน 2017
468   0

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาชุมชน โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 1 ใน 100 โรงเรียน จากการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน” แม่แบบแห่งการศึกษาไทย โดยพิจารณาและมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นนี้ให้กับ 100 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตมีคะแนนการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 90 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ทั้งนี้โรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป “รางวัลนี้คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ลากูน่าภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่โรงเรียนอนุบาลของเรามีอายุครบ 25 ปี กับจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 3,399 คน เราภูมิใจในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย” นางสาวแพร สุนันทารักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว “ภารกิจของเรามุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานในแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็ก ครู และผู้ปกครองไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมร่วมกัน” นางอรัญยา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยลากูน่าภูเก็ต หรือร่วมบริจาคได้ที่ www.LagunaPhuket.com/CSR หรือเฟซบุค @LagunaPhuketCSR