ข่าวสังคม » ทอ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เมืองเฮลซินกิประเทศฟินแลนด์ – ภูเก็ต

ทอ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เมืองเฮลซินกิประเทศฟินแลนด์ – ภูเก็ต

31 ตุลาคม 2017
455   0


ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Finnair เส้นทางการบิน เมืองเฮลซินกิประเทศฟินแลนด์ – ภูเก็ต

วันที่ 30 ต.ค.60 นายจรูญ นาคทองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ผภก. ให้การต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Finnair เส้นทางการบิน เมืองเฮลซินกิประเทศฟินแลนด์ – ภูเก็ต พร้อมแจกของที่ระลึก ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 12 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.