แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายในหลวง ร.9

อบจ.ภูเก็ต ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายในหลวง ร.9

26 กันยายน 2017
694   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร. 9

สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนประชาชนและราชการทุกภาคส่วนทั่วประเทศ “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง ณ เรือนเพาะชำ อบจ.ภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นางอรทัย วารี หัวหน้าชุดเพาะชำ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ซึ่งแบ่งการปลูกออกเป็นจำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 5,000 ต้น รุ่นที่ 2 5,000 ต้น และรุ่นที่ 3 40,000 ต้น รวมจำนวน 60,000 ต้น โดย 2 รุ่นแรกได้นำไปแจกจ่าย ณ สถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์การปลูกดอกดาวเรืองก่อนช่วงพิธีฯ เช่น อบจ.ภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ประตูเมืองภูเก็ต( Phuket Gateway) และรุ่นที่ 3 จะนำไปจัดในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 นี้

นครราชสีมา (22 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วย นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี เชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอครบุรี เข้าร่วมวางแผนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งตั้งเป้าที่จะปลูกดอกดาวเรืองให้ได้รวมกันทั้งอำเภอไม่น้อยกว่าแสนต้น

โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะเริ่มดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองพร้อมกัน ในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อให้ดอกดาวเรืองออกบานสะพรั่ง ทั่วทั้งอำเภอในช่วงเดือนตุลาคม ให้ทันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ดอกไม้ดังกล่าวจะต้องออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดยจะต้องปลูกในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เนื่องจากอายุปลูกจนผลิดอกจะต้องใช้เวลา 55-60 วัน และจะบานนานกว่า 3 สัปดาห์