ข่าวสังคม » ทต.จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน

ทต.จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน

26 กันยายน 2017
323   0

ทต.จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฉลองแคร์)

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฉลองแคร์) โดยมี สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อสม.ตำบลฉลอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง (ชั้น2)

โดยจากการพิจารณาผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 มีผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือฯ และลงพื้นที่พร้อมมอบถุงเยี่ยม จำนวน 12 ราย การลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 4 จะดำเนินการลงพื้นที่พร้อมมอบถุงเยี่ยมในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลฉลอง และมีเรื่องที่พิจารณา คือ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 ราย หมู่ที่ 8 จำนวน 7 ราย หมู่ที่ 10 จำนวน 8 ราย