ข่าวสังคม » คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพ รพ.สิริโรจน์ ร่วมใจถวายสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันมหิดลฯ

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพ รพ.สิริโรจน์ ร่วมใจถวายสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันมหิดลฯ

25 กันยายน 2017
456   0

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพ ร่วมถวายสักการะวางพวงมาลัย และถวายความเคารพต่อพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้อย่างมากมาย จนได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันวันสวรรคตของพระองค์ท่านฯ