แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน

13 กันยายน 2017
517   0

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 12/2560 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต และนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

การแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการกิจกรรมเชิดชูคนดีของจังหวัดภูเก็ต พร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ บริเวณชายหาดกะรน และพื้นที่ชายหาดอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ตามรอยพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาตรการแก้ปัญหาทัวร์ต้นทุนต่ำ การจัดระเบียบสายสื่อโทรคมนาคม งานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560 การจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 และการแข่งขันลากูน่าไตรกีฬา ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560

ในการนี้ นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ได้กล่าวถึงโครงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ตามรอยพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่า “ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการตามการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินบริเวณสถานีพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาพระแทว เมื่อปี พ.ศ.2539 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงภารกิจในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้สนับสนุนงบประมาณเมื่อปี พ.ศ.2551-2552 ด้วยงบ 5,300,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงสถานีต่างๆ เพื่อให้เขาพระแทวเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และในปีงบประมาณ 2561 ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มีแผนที่จะดำเนินการร่วมกับทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว เพื่อที่จะพัฒนาบริเวณน้ำตกโตนไทร และสถานีต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นไป