แวดวง อบจ. » กกต.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเลือกตั้ง สส. ในสมัยที่จะถึงนี้

กกต.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเลือกตั้ง สส. ในสมัยที่จะถึงนี้

11 กันยายน 2017
642   0

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ก.ย. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายกิตติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในอีกไม่นาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต รักษาการ นายก อบจ.ภูเก็ต ปลัดอำเภอ แต่ละอำเภอ ปลัดเทศบาล, อบต.ทุก ปอท.ในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม

โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่า ในช่วง เดือนสิงหาคม 2561 จะมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ต้องเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ก่อนที่จะ เลือกตั้งใดๆ จากนั้นจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ต่อ โดย สส.ทั้งหมด จะมี 500 คน แบบแบ่งเขต 350 คน แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต บัตรเลือกตั้ง 1ใบ เลือกกา คนที่ชอบ 1 คน ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็น สส.เขต และคะแนนของทุกพรรคทุกเขต จะถูกนำไปรวมกันเป็นคะแนนรวมทั้งประเทศ

สำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะมีขึ้นในสมัยที่จะถึงนี้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการเลือกตั้ง อาทิ การรับสมัครรับเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต การลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต การเลือกตั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(นำร่อง 3 ประเทศ) โดยให้คนไทยที่มีที่พำนักอาศัยอยู่ ในประเทศ ญี่ปุ่น นอรเวย์ และจอร์แดน สามารถเลือกตั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

มีการเพิ่มสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดภูเก็ต จากเดิมที่มี ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต จุดเดียว ก็เพิ่มสถานที่ คือที่โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ขึ้นมาอีกจุด เพื่อความสะดวกของ ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตนั้น จะต้องแจ้งชื่อใหม่ทั้งหมด เพราะว่า ทาง กกต.ได้กำหนดใหม่ เลือกตั้งทุกครั้งต้องแจ้งชื่อใหม่ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน และเพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องมีรายชื่อตกหล่น มีการขยายระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง เป็น 08.00 น.-16.00 น. จำนวน กปน. 5 คน และ รปภ. 2 คน มีการสนับสนุนคูหา ให้บริการแก่ผู้พิการ ในแต่ละหน่วยเป็นพิเศษ ตามที่หน่วยนั้นแจ้งจำนวนผู้พิการมา การใช้ smart cart reader Application ดาวเหนือ ตาสับปะรด ฉลาดรู้ Rapid Report และจะมีลูกเสืออาสา กกต. รด.จิตอาสา อชช. และตัวแทนผู้สมัครในหน่วยนั้นๆ คอยเป็นกำลัง และสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง สมัยที่จะถึงนี้