บทวิเคราะห์การเมือง » บทเรียนที่เจ็บปวดของข้าราชการและคนการเมือง 

บทเรียนที่เจ็บปวดของข้าราชการและคนการเมือง 

9 กันยายน 2017
8431   0

 

ฤา ใครจะเดินตามรอย

อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในยุคที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.เข้ามาทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ ได้ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตภายในชาติขึ้นมาอย่างเหนียวแน่นภายใต้องค์กรเชื่อมหลักอย่าง

ศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

ห้ามลืมเป็นอันขาด หน่วยงานนี้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ปปท.คอยทำหน้าที่เป็นแกนหลัก มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ปปง.ในการคอยทำหน้าที่ตรวจตราเงินเข้าและเงินออก มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.ในการเข้าทำการสำรวจตรวจตราและค้นหาเรื่องราวการใช้จ่ายงบประมาณ

อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ภายใต้การติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องส่งไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ ปปช.

ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า คดีที่มีการดำเนินการตรวจสอบและติดตามอย่างไม่ลดละจนนำไปสู่การดำเนินคดีที่เรียกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์คือ

คดีทุจริตรับจำนำข้าว

ทั้งที่มีการรับจำนำข้าวในทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ใช้ชิ่อแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการรับจำนำข้าว การแทรกแซงราคาข้าวเปลือก การประกันราคาข้าว

แต่ทั้งหมดมีคนทำงานและค้นคิดแผนการเพียงแค่คนๆเดียวแต่ถ่ายทอดให้คนมาเป็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยทำกัน

ดูเหมือนจะโจ่งแจ้งและอึกทึกครึกโครมมากกว่าครั้งคราวใด ไม่ว่าจะเป็นข้าวใส่โสร่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบอะไรต่างๆที่กลายเป็น

เรื่องราวที่ผู้คนเองตกตะลึงในการดำเนินการทั้งหมด

ในยุคที่พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกที่เข้ามาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ที่ต่อมายกฐานะขึ้นมาเป็น

นายกรัฐมนตรี

ได้ทำการเร่งรัดและเดินหน้าความจริงของประเทศไทยในการเอาเรื่องเอาราวการรับจำนำข้าวไปจนกระทั่งการขายข้าวแบบจีทูจีขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นการขายข้าวแบบจีทูจี หรือการขายมันสำปะหลังหรือการขายยางพาราล้วนแล้วแต่ใช้ในระบบเดียวกันทั้งสิ้น

นั่นคือจะมีการอ้างรัฐวิสาหกิจแต่ละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามารับซื้อและมีการโอนสัญญาไปให้บุคคลที่สามเพื่อทำหน้าที่รับสินค้าและจ่ายเงินแทน จากนั้นมีการเอาสินค้าทางการเกษตรไปขายให้กับผู้แทนในประเทศไทยและเอาหมุนเวียนเข้ามาขายในประเทศไทย

ในขณะที่ราคาแพงขึ้นมา

จากที่ไปซื้อสินค้าทางการเกษตรจากภาครัฐในราคาถูก

ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคใดสมัยใดล้วนแล้วแต่ดำเนินการในแบบเดียวกันทั้งสิ้น

หากตรวจสอบให้ลึกซึ้งและเข้าถึงตัวแหล่งข้อมูล

มีการทักท้วงจากหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการทักท้วงจากสำนักงาน ปปช.หลายกรรมและหลายวาระในการให้ระงับยับยั้งการรับจำนำข้าวทั้งระบบ

แต่ไม่มีใครยอมรับฟังคำทักท้วงใดๆทั้งสิ้น

โดยเฉพาะไอ้โม่งที่ยืนอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลในการวางตัวบุคคลเข้ามาบริหารการจัดการทั้งระบบรวมถึงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการดำเนินการรับจำนำข้าวกลายเป็นประเด็นหนึ่งในการยึดอำนาจการปกครองประเทศ

มีการดำเนินการไต่สวนและตรวจสอบข้าราชการระดับอธิบดี  รองอธิบดีและเลขานุการกรมจนกระทั่งตกผลึกความผิด

มีการดำเนินการไต่สวนและตรวจสอบบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการจนกระทั่งกลายเป็นที่มาของ

การนำไปสู่การฟ้องร้องคดีอาญาในศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและนำมาสู่การจำคุกอันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงมากกว่าสามสิบปีและแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์

ที่ข้าราชการระดับอธิบดี รองอธิบดี และเลขานุการกรมต้องเดินหน้าเข้าไปสู่การเป็นผู้ต้องหาและนักโทษในคดีนี้และเป็นครั้งแรกที่นักการเมืองระดับรัฐมนตรีต้องเข้าคุกในคดีนี้ที่มากกว่าสามสิบปีขึ้นไป

จนเป็นเหตุให้อดีตนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจหนีออกนอกประเทศจนกระทั่งบัดนี้กลายเป็น

ประเด็นร้อน

ที่ถกกันไม่จบว่า หนีออกไปทางไหน หนีไปอย่างไร ใครเป็นคนนำทางและมีการออกมาบอกกล่าวเส้นทางจนกระทั่งบอกสภาพรถที่นำทางและมีการบ่งบอกถึงการแหกด่านด้วย

อย่าลืมเป็นอันขาดว่า การเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ถูกประกบ จับตาและติดตามการเคลื่อนไหวตลอดเวลากระทั่งการใช้โทรศัพท์ที่แทบจะเรียกว่าสัญญาณโทรศัพท์ไปทางไหน เป็นได้รับรู้กันทั้งหมดในประดาหน่วยข่าวกรองในประเทศ

กลายเป็นคดีสะท้านสะเทือนประเทศเพราะบุคคลระดับอดีตรัฐมนตรีในประเทศไทยเดินหน้าเข้าเรือนจำในยุคนี้มากที่สุด

และมีอดีตข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีในรัฐบาลที่ผ่านมาต้องเข้าไปชดใช้กรรมในเรือนจำมากมาย

กลายเป็นที่สยดสยองของข้าราชการทั้งหลายที่ไต่เต้าชีวิตราชการจากการเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดกับนักการเมืองยอมทำทุกอย่างให้กับนักการเมืองเพื่อตัวเองจะได้ไต่เต้าตำแหน่งไปสู่อธิบดีโดยเร็ว

และกลายเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนเกิดอาการเครียดและซึมเศร้าเมื่อเห็นคนก่อนหน้าโดนจำคุก

อย่าลืมเป็นอันขาดว่ามีคดีที่เกี่ยวเนื่องจากการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมากำลังดำเนินการตรวจสอบ

ตรวจสอบความเสียหายจากการรับจำนำข้าวคนละชนิดคนละราคาในแบบราคาที่สูงลิ่ว

มีการแอบนำข้าวในโกดังไปขายก่อนจนกระทั่งเกิด

อาการข้าวหายไปจากโกดัง

มีการทุจริตในการรับซื้อที่หากมีการชี้มูลความผิดออกมาจะต้องมีข้าราชการไม่น้อยกว่าสามพันคนที่จะต้องโดนดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เท่ากับว่า

ศาลข้าราชการจะต้องทำงานหนักเพื่อนำเอาข้าราชการที่ทุจริตเข้าสู่กระบวนการรับโทษและชดใช้กรรมที่กระทำกันมาจนกระทั่งประเทศชาติเสียหาย

ภายใต้กระบวนการศาลยุติธรรมในส่วนของศาลข้าราชการจะส่งผลให้ข้าราชการรุ่นใหม่เกิดอาการเกรงกลัวเพราะเห็นผลจากการทุจริตในอดีตที่ผ่านมากำลังออกผล

นักการเมืองที่คิดจะใช้อำนาจในทางมิชอบบังคับข่มเหงข้าราชการให้ดำเนินการตามที่ต้องการจะออกอาการชะงัก

อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ยังมีอีกหลายคดีที่คณะรัฐบาลชุดนี้เร่งรัดดำเนินการกำลังจะสัมฤทธิ์ผล

ทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เสียงใต้ ขอสนุบสนุนรัฐบาลในการกำราบและสร้างแนวทาง ตัวอย่างของการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทั้งระบบ

เราขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตทั้งประเทศเร่งมือในการดำเนินการสอบสวนโดยไม่มองหน้าใครทั้งสิ้น

เราขอยกย่องการกระทำของรัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการร่วมกันปราบปรามการทุจริตในประเทศ

เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปสู่การพัฒนาด้วยเงินงบประมาณอย่างสมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วย