แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2560

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2560

3 กันยายน 2017
1024   0

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่สนามบาสเกตบอล อาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2560 ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะครู โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม

สำหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ชาย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ทีม A) รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ลำดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ทีม B) รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ทีม B) รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม B) ลำดับ 3 โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม C) รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม B) รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม A) ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A)

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ทีม A) ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ทีม B) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม C) ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) และลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย และทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา

ทั้งนี้ รู้สึกชื่นชมยินดีต่อทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนคิดอยู่เสมอว่าความสำเร็จของเราในวันนี้ ไม่ได้มาจากเราเพียงคนเดียว ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังช่วยผลักดันให้เรามาถึงจุดนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม และเพื่อนร่วมทีมทุกคน ส่วนทีมที่แพ้ก็อย่าได้ท้อแท้ หมดกำลังใจ พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของทีม หมั่นขยันฝึกซ้อมต่อไป เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า และนอกจากผลแพ้ชนะแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่นักกีฬาทุกคนจะได้รับนั้นก็คือ ประสบการณ์ ดังนั้น จึงขอให้นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ นำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป