แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety

1 กันยายน 2017
631   0

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และนางนวรัตน์ แสงประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety (เพิ่มเติม) รวมถึงโครงการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ตที่ NECTEC กำลังดำเนินงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งพิจารณาโครงการด้าน Smart Safety ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิตัล ได้แก่ โครงการ CCTV เพื่อความปลอดภัยและจราจร งบประมาณทั้งหมด 317,592,570 บาท ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง) 16 จุด 23 กล้อง งบประมาณ 4,977,000 บาท และการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังงหวัดภูเก็ต (สวนสาธารณะสะพานหิน) 15 จุด 39 กล้อง งบประมาณ 4,946,000 บาท นอกจากนี้ มีโครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย งบประมาณทั้งหมด 191,860,000 บาท และโครงการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety ของหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น