ข่าวล่าสุด » นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เสียงใต้รายวัน จำกัด

นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เสียงใต้รายวัน จำกัด

31 สิงหาคม 2017
890   0

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.ฟารีดา เจะเอาะ อ.บุศรินทร์ นันทเขต และนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ กับนายเชาวพงศ์ เมฆารักษ์กุล ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการ ที่บริษัท เสียงใต้รายวัน จำกัด