ข่าวสังคม » ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย

30 สิงหาคม 2017
953   0

ในวันที่ 29 ส.ค.60 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปี 2560 ในการนี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์), นายศิโรฒม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายจาก ผบ.ทร. ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ

ทั้งนี้ เครื่องหมายสหัทยานาวี เป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือมอบให้บุคคลที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของการท่าอากาศยานอู่ตะเภาด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังเพื่อแสดงความขอบคุณและแสดงถึงความมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน