แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

25 สิงหาคม 2017
663   0

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และนางนวรัตน์ แสงประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ. เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต” และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต อาทิ การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมป่าตอง การปรับปรุงพื้นที่สวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) เป็นต้น