ข่าวสังคม » นักศึกษา มรภ. ภูเก็ต ดูงานโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

นักศึกษา มรภ. ภูเก็ต ดูงานโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

25 สิงหาคม 2017
712   0

อาจารย์ วรัญญา ท่าห้อง และ อาจารย์ ศักดิ์แก้ว สังข์แก้วป่า นำนักศึกษา มรภ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานที่โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต โดยมี ดร.ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง กัลยา เกตุสุวรรณ พนิดา อุตรพาท กัลยา พรหมภักดี ชนณพร แซ่โก๊ย ชยานันท์ หนูคล้าย และ สุลีพร รู้การ ให้การต้อนรับและบรรยาย