แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นครสวรรค์

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นครสวรรค์

24 สิงหาคม 2017
622   0

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 25 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการ อบจ.นครสวรรค์