ข่าวสังคม » คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดภาษาไทยรำลึก 2560 สืบสานมรดกชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดภาษาไทยรำลึก 2560 สืบสานมรดกชาติ

23 สิงหาคม 2017
720   0

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน “ภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2560” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีเป็นประธาน ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กล่าวถึงการจัดงานภาษาไทยรำลึกว่า “เป็นความร่วมมือของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดให้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น พิธีบวงสรวงครูกลอน สุนทรภู่ การจัดทำวรรณสาร จุลสารฉบับวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดคัดไทยระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันคู่ซ่าท้าประชัน…วันภาษาไทยรำลึก การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิว การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นิทรรศการเซียมซีเสี่ยงรักกับสุนทรภู่ และการจัดนิทรรศการวิชาการของแต่ละสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพรชัย แสนยะมูล (กุดจี่) บรรณาธิการสำนักพิมพ์ไม้ยมก กวีรางวัลลูกโลกสีเขียว บรรยายพิเศษหัวข้อพระนวมราช ปราชญ์แห่งภาษา

นอกจากนั้นการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ ผู้เป็นแบบอย่างในด้านการแต่งคำประพันธ์ รวมถึงเสริมสร้างเจตคติและทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ซึ่งเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะได้สร้างสรรค์ขึ้นมา จะช่วยปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกิดความหวงแหน และช่วยสืบสานให้ภาษาไทยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าว