มองแบบเผ่าเทพ » จะ “ปฏิรูปประเทศ”เมื่อไร?

จะ “ปฏิรูปประเทศ”เมื่อไร?

21 สิงหาคม 2017
605   0

 

การ “ปฏิรูปประเทศ”ได้มีการเรียกร้องกันมาก่อน “คสช.”เข้ามาทำการรัฐประหารและประกาศเป็น “วาระแห่งชาติ”เสียอีก เหตุผลหนึ่งของ คสช.ก็คือจะต้อง
“ปฏิรูปประเทศให้สำเร็จ”
เพราะการปฏิวัติ-รัฐประหารก่อนหน้า คสช. 10 ปีก็สัญญาว่าจะปฏิรูปประเทศ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น “คสช.”ดำเนินการบริหารประเทศมาแล้ว 3 ปีเศษลงมือปฏิรูปประเทศมาแล้วโดยการตั้งสภาต่างๆดังนี้
1. ตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)มีสมาชิก 250 คน
2. ตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีสมาชิก 200 คน และ
3. ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 คณะมีสมาชิก 165 คน
ทั้ง 3 คณะนี้จะหมดค่าใช้จ่ายเฉพาะสภาฯและคณะกรรมการฯนี้ร่วมหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะ 2 สภาฯแรกหมดงบประมาณไป 7-8 หมื่นล้านบาท โดยยังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมเลย มีการปฏิรูปอะไรไปแล้วบ้าง
สปช. โดยท่านเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานได้เสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 37 ประเด็น และ 6 ระยะพัฒนาให้หัวหน้า คสช.ก่อนที่ สปช.หมดวาระไป
สปท.ซึ่งถูกวางตัวมารับไม้ต่อนำข้อเสนอของ สปช.ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ส่งรายงานให้รัฐบาล 188 เรื่อง ก่อนที่หมดวาระไป
บัดนี้ “ปฏิรูปประเทศ” 11 คณะมาดำเนินการต่อมีวาระ 3 ปี แต่ไม่มีใครทราบว่า กรรมการชุดนี้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม ยกเลิก ได้หรือไม่ อยากจะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบอีกครั้งว่า 11 ด้านที่จะปฏิรูปมีอะไรบ้าง
1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านพลังงาน
7. ด้านการสาธารณสุข
8. ด้านสื่อสารมวลชน
9. ด้านสังคม
10.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมิชอบ
จะมีกรรมการ 15 คนดูแลแต่ละด้าน และพิจารณาเสนอแนวทางการปฏิรูปต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติต่อไป กรรมการแทบทั้งหมดเคยสังกัด สปช.หรือไม่ก็ สปท.หรือแม้กระทั่ง สนช.มาแล้ว สรุปง่ายๆก็คือ เป็นบุคคลที่ คสช.ไว้วางใจ เชื่อในฝีมือ?!!
ปัจจุบันแทบจะรู้กันทั่วไปในวงการศึกษาไม่ว่าระดับใด ต้องมีการปฏิรูปเพราะขณะนี้ในอาเซียนเองเรากำลังจะล้าหลังเมียร์มาอยู่แล้ว ตามเวียดนามแล้วเพียงแต่นำ ลาว และกัมพูชาเท่านั้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ “ปฏิรูป”ใดๆในวงการศึกษาทุกระดับเราก็คงจะลงมาอยู่อันดับท้ายสุดของอาเซียนเป็นแน่!
3 ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปจะเรียกได้ว่า ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็ไม่ถูกนัก มีรายงานมากมายหลายเรื่องอยู่ที่หัวหน้า คสช. แต่ทำไมท่านไม่ส่งต่อให้ดำเนินการต่อไป หรือรอกรรมการ 11 ชุดนี้ ส่วนการศึกษาก็ตั้งคณะทำงานจะปฏิรูปหรืออะไรก็ไม่ทราบ 18 ท่าน ยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้า ข้ออ้าง “รัฐประหาร” คงเป็นหมัน ถ้ากรรมการ 11 คณะนี้ไม่ออกอะไรมาเป็นรูปธรรมซึ่งเราว่า “ยากส์”!!
ในความคิดตื้นๆของเราจะให้เสนอแผนปฏิรูปขอเสนอสั้น ๆ ดังนี้
1.ปฏิรูปการเมือง ทหาร ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดและทหารต้องไม่อยู่เหนือการเมือง
2. ลดจำนวนข้าราชการทุกประเภทลง เพิ่มรายได้ให้ข้าราชการที่ต้องทำงานติดต่อเอกชน ลดจำนวนทหารบก-เรือ-อากาศลง 20-30 %
3. ด้านกฎหมายรื้อกฎหมายเก่าๆทิ้งให้หมดเอาไว้ที่จำเป็นเท่านั้นร่างใหม่ให้สั้น+กระชับ
4. ทำอย่างไรถึงจะตัดสินคดีความได้เร็วกว่านี้ โดยเฉพาะคดีที่รอฎีกา
5. ไม่ต้องปฏิรูป “เศรษฐกิจ”ให้เสรี เอกชนเขาว่ากันเองจะดีกว่า การเอาเงินไปหว่านเช่นระบอบ “ทักษิณ”อาจไม่ได้ผลแล้วในยุคนี้
6. รัฐต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องพลังงานต้องไม่ยอมพวก NGO ทั้งหลายต้องเห็นแก่ส่วนรวม มากกว่า คนกลุ่มเดียว กฎหมู่ต้องไม่เหนือกฎหมายในเรื่องพลังงาน
7. บัตรทอง ระบบ 30 บาทรักษาทุกโรคต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น รพ.รัฐต้องหยุดโตหากเพิ่มปริมาณโรงพยาบาล และแพทย์พยาบาลให้มากขึ้นอย่างน้อย 50 %
8. ไม่ควรคุม “สื่อ”มากเกินไป ในขณะเดียวกันต้องมีกฎเกณฑ์ให้ “สื่อ”เดินอย่างชัดเจน “สื่อ”ต้องเป็นกระจกเงาให้รัฐบาล
9. ด้านสังคมลดความเหลื่อมลํ้าเอกสิทธิ์ อิทธิพล ลงให้เหลือน้อยที่สุดเป็นพอ
10. ต้องเอาจริงกับพวกบุกรุกป่า จับเข้าคุกเข้าตะรางให้หมด การบริหารจัดการนํ้าต้องชัดเจน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเช่นทุกวันนี้
11. การคอร์รัปชั่นเริ่มที่ข้าราชการก่อน กฎหมาย 4 ชั่วโคตรมีดีแล้ว ปฏิบัติให้ได้เถอะ
ประเทศไทยจะไม่มีวันปฏิรูป ถ้าไม่ปฏิรูป “ทหาร”ด้วย ขอยํ้าอีกครั้งว่าทหารต้องอยู่ภายใด้รัฐบาล ใต้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีกฎหมาย 7 ชั่วโคตรควรมี ประเทศจะปฏิรูปได้?!!