ข่าวสังคม » สตูลจัดโครงการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติชาวกุ้งไทยตอนล่าง ครั้งที่ 4

สตูลจัดโครงการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติชาวกุ้งไทยตอนล่าง ครั้งที่ 4

19 สิงหาคม 2017
2077   0

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2560 ที่บริเวณชุมชนอ่าวทุ่งนุ้ย หมู่ 14 (บ้านหลอมปืน) ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล พ.อ.อาทิตย์ อรุณโชติ ผอ.รมน.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติชาวกุ้งไทยตอนล่าง ครั้งที่ 4 “ลูกของแม่ เดินตามรอยศาสตร์พระราชา” ที่ทาง นายเชาวลิต แสงฉาย ประธานชมรมกุ้งจังหวัดสตูล และคณะทำงานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยตอนล่าง ที่ประกอบไปด้วย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา / จังหวัดพัทลุง / จังหวัดนราธิวาส และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล ร่วมกับ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ร่วมกันจัดขึ้นมา มีผู้เข้าร่วม 700 คน ทั้งนี้โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อศาสตร์พระราชาในแง่ของการส่งเสริมการอนุรักษ์ปลูกสร้างป่าชายเลน และเพื่อปลุกจิตสำนึกตอกย้ำการปลูกป่าในใจคนเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสตูลเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดใต้ตอนล่างใกล้เคียงตัวแทนบริษัทห้างร้านนักเรียนผู้สนใจและชาวบ้านในชุมชน นอกจากนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ชุมชนด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน อีกทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัมผัสวิถีชีวิตจริงของชุมชน

สำหรับกิจกรรมเริ่มจากคาราวานรถยนต์จากเมืองสู่ป่า , คาราวานนักปั่นจักรยาน ,ที่มุ่งหน้าสู่ชุมชนอ่าวทุ่งนุ้ย (บ้านหลอมปืน) ต.ละงู อ.ละงู เพื่อร่วมปลูกป่าโกงกางเทิดพระเกียรติฯ 11,000 ต้น ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ และ ปลากะพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 350,000 ตัว มอบอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนในชุมชนต่างๆ 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ายาง , โรงเรียนบ้านท่าพะยอม , โรงเรียนบ้านอุไร , โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ,โรงเรียนบ้านหาญ ,โรงเรียนบ้านนาข่า ,รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 76,800 บาท มีสำนักงานประมงจังหวัดสตูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หัวหน้าสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 34 หัวหน้าสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 36 รอง ผกก.สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ,รองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรละงู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู กรรมการเครือข่ายชมรมผู้เลี้ยงกุ้งไทยตอนล่าง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นักปั่นจักรยานจังหวัดสตูล ชมรมลูกเสือชาวบ้านละงู เข้าร่วมกิจกรรม.