มองแบบเผ่าเทพ » กฎหมาย 4 ชั่วโคตรจะมาแล้ว

กฎหมาย 4 ชั่วโคตรจะมาแล้ว

11 สิงหาคม 2017
789   0

 

กฎหมาย 7 ชั่วโคตรล่ะ??
กฎหมาย 4 ชั่วโคตรนี้ก็คือ “ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ….”
ทำไม 4 ชั่วโคตรก็ไล่เรียงตั้งแต่
1. ผู้สืบสันดาน
2. บุพการี
3. คู่สมรสของบุตรและ
4. พี่น้องและบุตรบุญธรรม คู่สมรส อีกทั้งยังรวมไปถึงเมียน้อยหรือกิ๊ก ก็มีซ่อนไว้แต่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ย่อมเข้าข่ายกฎหมายนี้
พ.ร.บ.ฉบับนี้หัวหน้า คสช.รอมานานแล้วเพื่อจะนำมาเป็นอาวุธป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการภาครัฐให้เด็ดขาด รวมไปถึงนักการเมืองผู้มีอำนาจด้วย!!
สาระสำคัญ ๆ ของกฎหมาย 4 ชั่วโคตรนี้ได้แก่
– การให้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ ซึ่งตนได้รับรู้จากการปฏิบัติราชการโดยทุจริต
– การริเริ่ม เสนอ จัดทำหรืออนุมัติโครงการของรัฐ หรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต
– การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพื่อประโยชน์ของตน ฯลฯ
– กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตน
– กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นตำแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึง 2 ปีเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน-ลูกจ้าง หรือตำแหน่งใดๆในธุรกิจเอกชน ซึ่งเคยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของตน และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าวเป็นพิเศษ
ยังมีข้อห้ามปลีกย่อยอื่นๆ อีก แต่อะไรไม่อะไร พ.ร.บ.ฉบับนี้จะผ่านสภา (สนช.)หรือ?? เพราะผลประโยชน์ซับซ้อนของครอบครัว ญาติมีอยู่ทั่วไปในวงราชการ เราเห็นด้วยกับข้อห้ามหลักการใหม่ๆแต่ต้องครอบคลุมข้าราชการทุกสี รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ทุกตำแหน่งใหญ่ ๆ ต้องนิยามให้ชัดเจนแม้เลขานุการบริษัท เลขานุการ CEO, MD ก็ควรจะถูกครอบคลุมด้วย
พ.ร.บ.นี้คงจะเขียนครอบคลุมนักการเมืองด้วยในรูปของตำแหน่ง รมต. รมต.ช่วย หรือผู้ช่วย รมต. คงไม่ลงไปถึง ส.ส. ส.ว. เพราะไม่มีหน้าที่บริหาร
เราไม่แน่ใจว่า กม. 4 ชั่วโคตรนี้จะคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ค้ายาเสพติดช่วยเหลือออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบให้นายทุนหรือไม่ รวมถึงตัวผู้กระทำผิดด้วยเพราะความผิด 2 อย่างนี้ร้ายแรงเป็นภัยต่อสังคมมาก และระบาดมาเป็นเวลานานแล้วบ้านเมือง สังคม เสียหายมากมาย นอกจากนั้นเราอยากให้ดึงเอาเจ้าพ่อหวยใต้ดิน และผู้ออกเงินกู้หนี้นอกระบบเข้ามาด้วย
สิ่งที่น่ากลัวคือการกลั่นแกล้งกัน ผู้บริสุทธิ์อาจจะถูกใส่ร้ายได้ ก็หวังว่าตัวบทกฎหมายตลอดจนผู้พิจารณาลงโทษคงจะเก่งและเป็นกลางจริงๆ อย่างน้อยก็รู้ทันพวกที่แหกคอกนอกกฎหมาย ผู้ที่มุ่งทำร้ายผู้บริสุทธิ์
หาก กม. 4 ชั่วโคตรผ่านสภาแล้วก็ควรจะมี กม. 7 ชั่วโคตรตามมา พ.ร.บ.นี้จะป้องกันการปฏิวัติ-รัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งหรือยึดอำนาจการปกครองโดยใช้กำลังซึ่งโบราณจะถือว่าเป็น “กบฎ”หากทำไม่สำเร็จและจะถูกประหารชีวิต 7 ชั่วโคตร แต่ พ.ร.บ.นี้เอาแค่ “จำคุก” “ยึดทรัพย์สินก็พอ”
ถึงมี พ.ร.บ.นี้ผู้ที่คิดจะทำรัฐประหารอาจไม่กลัวเพราะอย่างไรก็ทำสำเร็จ แต่กฎหมายยังสามารถใช้บังคับต่อไปถึงลูก หลาน เหลน 7 ชั่วโคตรก็อาจจะทำให้เขาผู้นั้นต้องคิดแล้วคิดอีก มิฉะนั้นบ้านเมืองเราจะหนีไม่พ้น “เผด็จการ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารจะยึดอำนาจจากรัฐบาลง่ายเหลือเกิน จะทำเมื่อไรก็สำเร็จเมื่อนั้น
ถามว่ารัฐบาลไหน พรรคการเมืองใดกล้าเสนอ พ.ร.บ.นี้คงไม่มี แต่ รธน.เปิดโอกาสให้ประชาชน 50,000 คนเสนอ พ.ร.บ.ได้ เราว่าสักวันหนึ่งคงต้องมีประชาชนผู้รักประเทศและเกลียด “เผด็จการ”เสนอ พ.ร.บ.นี้เข้าสภา และหากประชุมลับเราเชื่อว่าผ่านสภาแน่ ๆ
ระหว่างรอก็มาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไร ทหารจึงจะไม่อยู่เหนือรัฐบาล เหนือการเมือง “ทหาร”ควรอยู่ใน “กรม” และอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เป็นอิสระอยู่เช่นทุกวันนี้ การยึดอำนาจจะไม่มีวันหมดไป??
ขอภาวนาให้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับคลอดออกมาโดยเร็ว แผ่นดินไทยจะได้เป็นแผ่นดินทองเสียที