มองแบบเผ่าเทพ » ปัญหา”หนี้นอกระบบ”

ปัญหา”หนี้นอกระบบ”

7 สิงหาคม 2017
562   0

ไม่ว่ารัฐบาลประชาธิปไตยหรือรัฐบาลเผด็จการทุกรัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหา “หนี้นอกระบบ” เพราะหนี้นี้คือ หนี้ของคนจน คนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีทุนรอนหรือเพิ่งเริ่ม คนที่มีครอบครัวไม่มีรายได้พอเพียงเช่น ส่งลูกเรียนหนังสือ เป็นต้น
แต่ไม่มีรัฐบาลใดสามารถแก้ได้อย่างจริงจัง เพราะไปแก้กันที่ปลายเหตุ
แก้ตรงนี้ได้ก็ไปเกิดอีกที่หนึ่งเราว่า
หนี้นอกระบบแก้ไม่ยาก แต่ต้องแก้หนี้ในระบบก่อน
“หนี้นอกระบบ”หมายถึงที่เป็นหนี้สถาบันการเงินต่างๆ มีคนไทยเป็นหนี้สิน 19 ล้านคน รวมเป็นเงินประมาณ 10 ล้านล้านบาท ลองเขียนตัวเลขดูไหมครับ
“10,000,000,000,000บาท”
ก็รู้ๆกันส่วนใหญ่เป็นหนี้ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน บัตรเครดิต เช่าซื้อสารพัดสินค้าทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการครองชีพ ขณะนี้คนไทยเป็นแชมป์หนี้สูงสุดของอาเซียน ก็ทำไมจะไม่เป็นล่ะครับ เพราะนิสัยคนไทยใช้จ่ายไม่ประมาณตัว ชอบสร้างหนี้ คนไทยเป็นหนี้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับเกษตรกร ชาวบ้านหาเช้ากินคํ่า ชาวบ้านระดับรากฐานตลอดจนคนในเมือง
รัฐบาลไทยตัวดี ตัวเองชอบเป็นหนี้อยู่แล้ว ยังส่งเสริมให้คนไทยเป็นหนี้โดยใช้ดอกเบี้ยตํ่าๆ เอะอะลดหนี้ไม่ต้องชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้เดือน ส่วนใหญ่ก็จะสามารถผ่อนชำระหนี้ปกติได้ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนด ถูกลดเครดิตไม่สามารถกู้หนี้ในระบบได้อีก ถูกตัดจากวงการคนมมีเครดิต พวกนี้จำเป็นต้องพึ่ง “หนี้นอกระบบ”เมื่อยามต้องการใช้เงิน เช่น ค่าเล่าเรียนลูก ค่าผ่อนรถ ฯลฯ หากไม่ให้ก็จะถูกยึด ถูกฟ้อง สารพัดอย่าง “หนี้นอกระบบ”จึงโตตามตัวหนี้ประชาชน
คนยาก คนจนจริงๆจะไม่เป็น “หนี้นอกระบบ”คนจน 13.4 ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไว้ว่าเป็น “คนจน”จะแทบไม่มีใครเป็น “หนี้นอกระบบ”เพราะนายทุน-เจ้าหน้าเงินกู้รู้มัน ให้กู้ก็สูญเลยไม่ได้เสียดีกว่า มาดูการแบ่งกลุ่มอาชีพที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆคือ
1 พ่อค้าแม่ขายหาเช้ากินคํ่า พวกนี้เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเลย ทำให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และพวกนี้จะโดนดอกเบี้ยโหดสุดๆด้วย
2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มนี้ใช้เงินเกินตัวตกเป็นหนี้นอกระบบไม่น้อย แต่มีปัญญาผ่อนกว่ากลุ่มแรก
3 ข้าราชการตจว.โดยเฉพาะครูมีหนี้นอกระบบมากที่สุด เพราะใช้จ่ายเกินตัวมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วย
4 เกษตรกร กลุ่มนี้มีปัญหาเรื่อง หนี้นอกระบบอย่างรุนแรงเพราะเปรียบทุกอย่างตั้งแต่ค่าเช่า ซื้ออุปกรณ์การเกษตรที่ทำกินและเงินหมุนเวียนเกษตรกรไม่น้อยที่สูญเสียที่ทำกินให้แก่นายทุนเงินกู้นอกระบบ เพราะไม่มีปัญญาส่งที่ดอกและเงินต้น
ทุกรัฐบาลพยายามแก้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ”แต่กลับสร้างปัญหาเพิ่ม เพราะไม่ได้พยายามทำให้หนี้นอกระบบเข้าระบบ ไม่จำเป็นต้องเข้าระบบสถาบันการเงิน แต่เข้าระบบที่ถูกกฎหมาย
ทำไมไม่เอา “หนี้นอกระบบ”เข้ามาเป็น “หนี้ในระบบใหม่หรือระบบพิเศษ” อะไรก็ว่ากัน โดยให้นายทุนคิดดอกเบี้ยสูงสุดได้จะเป็นร้อยละ 20 ต่อปี หรือร้อยละ 2 ต่อเดือน อะไรก็ตามต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ การส่งต้นและดอก ต้องให้ผู้กู้สามารถส่งต้นและดอกได้ในระยะยาว
ผู้ให้กู้หรือ “นายทุนเงินกู้”ต้องจดทะเบียนกับทางราชการจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามที มีสัญญาเงินกู้เช่นเดียวพวกในระบบ แต่ไม่ใช่ฟอร์มเดียวกัน ต้องมีพ.ร.บ.หรือพ.ร.ก.รองรับ ใช้ความรุนแรงไม่ได้เด็ดขาดผิดกฎหมาย
ก่อนอื่นควรจะเรียกนายทุนเงินกู้หนี้นอกระบบมาคุย อย่าบอกว่าไม่สามารถทำได้ เขายินดีมาคุยด้วยถ้าทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ในกรอบของกฎหมายเมื่อสามารถออกข้อบังคับ หรือกฎหมายบังคับผู้กู้ ผู้ให้กู้ “หนี้นอกระบบ”ได้ ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้น
“นายทุนเงินกู้หนี้นอกระบบ”กับ “เจ้ามือหวย”อยู่ไม่ห่างไกลกันหรอกครับกว่าครึ่งอาจเป็นคนๆเดียวกัน ดีไม่ดีถึง 70-80% เจ้าหน้าที่ตจว.รู้ดี พูดคุยกันได้เรื่อง “หนี้นอกระบบ”ให้เขาเลิกเอาเปรียบผู้กู้จนเกินไป เลิกโหดร้ายทารุณ ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องยอมรับว่า เขาทำถูกกฎหมายถ้าไม่คิดดอกเกินกำหนด ไม่ทำสัญญาชำระหนี้ผิดกฎหมายที่จะออกมาใช้บังคับ เราว่าพวกนายทุนคงไม่โลภมากเอาแต่ได้
ข้อสำคัญรัฐต้องเอาจริงกับการผิดสัญญา เมื่อให้เขามากพอแล้ว เขาต้องทำตามสัญญา ผิดสัญญาต้องจับเข้าคุก เว้นประกันทันที ผู้กู้ก็เช่นกันต้องรับรู้ตัวบทกฎหมายไม่ใช่มุ่งแต่จะเบี้ยวฝ่ายเดียว
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาจริงกับกฎหมายที่จะออกมาคุ้มครองทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ “หนี้นอกระบบ”เราว่า “หนี้นอกระบบ”จะหมดไป ทุกข์ของคนไทยจะลดลงอย่างแน่นอน