ข่าวสังคม » จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

27 กรกฎาคม 2017
803   0

จังหวัดกระบี่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ kickoff โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 กรกฎาคม 60 ที่บริเวณจุดท่องเที่ยวชุมชนท่าปอมคลองสองน้ำ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง นายพินิจบุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และ kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมรับบริการด้านการเกษตรกว่า 300 คน

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ. กระบี่ กล่าวว่า พสกนิกรชาวไทยร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอย่างยาวนาน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ พระองค์ได้พระราชดำริโครงการต่างๆกว่า 4600 โครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพึ่งพาตัวเองซึ่งก่อให้เกิดความร่มเย็น มีรายได้ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติตลอดมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการโครงการ 9 101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและพัฒนาสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร นางระนอง จรูญกิจกุล เกษตร จ.กระบี่กล่าวว่า การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม พร้อมทั้งkick off 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้มีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่การมอบทุนการศึกษาและพร้อมทั้งกิจกรรมการพัฒนาบริเวณท่าปอมคลองสองน้ำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนด้วย