ข่าวสังคม » ภูเก็ตจัดโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพเทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี”

ภูเก็ตจัดโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพเทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี”

26 กรกฎาคม 2017
857   0

โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต จัดทำโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพเทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 ที่ผ่านมา นางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ร่วมกับแพทย์หญิงอันธิกา แจคเกอลีนไคลน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ แถลงข่าวการจัดโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” เพื่อรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ให้แก่สตรีในจังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง โดยมีสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิริโรจน์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม นพ.อนุโรจน์ อาคาร 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลสิริโรจน์

นางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ให้แก่สตรีในจังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการปี 2554 เป็นต้นมา พบว่า เดือนสิงหาคมมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว และคาดว่าปีนี้ยังคงมีสตรีให้ความสนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในราคาพิเศษเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย

ด้านแพทย์หญิงอันธิกา แจคเกอลีนไคลน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วน 3 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี ซึ่งโรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรี จึงสนับสนุนแพกเกจสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) และมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) ในราคาพิเศษ 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-7636-1888

ขณะที่ นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์ สูตินรีแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวชวิทยา เปิดเผยว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเป็นโรคมะเร็งมี 3 ประการ คือ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย ปัจจัยจากพฤติกรรม ปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษามากยิ่งขึ้นหากตรวจพบในระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ที่มักจะไม่มีสัญญาณใดๆ เตือนให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น สิ่งที่รับมือได้ดีที่สุดในการรู้เท่าทันโรคนี้ คือ การตรวจคัดกรองเป็นประจำทุก 1-2 ปี โดยเฉพาะสตรีตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป