แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2560

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2560

25 กรกฎาคม 2017
707   0

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัล ครูผู้ “ให้” ของแผ่นดิน ให้แก่บุคลากรโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ณ เมืองเหม่ยซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน รวมถึงปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและการแก้ไขปัญหา การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรื่องความก้าวหน้าในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ความก้าวหน้าในการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ความก้าวหน้าในการยกระดับมมาตรฐานสินค้าเกษตร ความก้าวหน้าในการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตร และการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ เรื่องงานภารกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการโลกสวยด้วยมือและใจเราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ชายหาด 12 แห่ง อาทิ หาดป่าตอง เป็นต้น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิธีทำบญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภูเก็ตปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.30 น. ณ สะพานเทพศรีสินธุ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งในที่ประชุมได้หารือแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ของจังหวัด ส่วนราชการฯ และหน่วยงาน เป็นต้น