แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแนวการปรับปรุงพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแนวการปรับปรุงพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

22 กรกฎาคม 2017
669   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแนวการปรับปรุงพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีนโยบายในการพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) เพื่อยกระดับให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เป็นจุดพักรถให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว มีเส้นทางเข้า-ออกของรถที่สะดวก ปลอดภัย มีจุดถ่ายรูป และสร้างจุดสนใจที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะเปิดเป็นซุ้มจำหน่ายสินค้าและอาหารของดีในชุมชน รวมถึงการจัดตั้งจุด Check point เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว อีกทั้งจะพัฒนาให้มี Walk Way เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยงานให้อยู่ในพื้นที่ประตูเมืองด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ เกลี่ยหน้าดินโดยรอบ พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องน้ำ จุดนั่งพักให้มีความสะอาด ปลอดภัย และจะมีการเพิ่มบริเวณพื้นที่จอดรถให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวต่อไป