แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวประเมินความสามารถทักษะการช่วยเหลือและระบบไลฟ์การ์ด จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวประเมินความสามารถทักษะการช่วยเหลือและระบบไลฟ์การ์ด จ.ภูเก็ต

21 กรกฎาคม 2017
636   0

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นาวาเอก บวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวการประเมินระบบไลฟ์การ์ดและการอบรมเสริมทักษะอาสาสมัครไลฟ์การ์ดจังหวัดภูเก็ต โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นางจุฑาพร ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายประทัยยุทธ เชื้อญวน ประธานชมรมไลฟ์การ์ด จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำบริเวณชายหาดในจังหวัดภูเก็ต โดยจัดให้มีโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ซึ่งเป็นโครงการที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และบริษัท ภูเก็ตไลฟ์การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการเมื่อกลางปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน โดยสถิตินักท่องเที่ยวจมน้ำและเสียชีวิตลดจำนวนลง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครไลฟ์การ์ด และการให้ความรู้แก่เยาวชนในการเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย แต่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับต้นของประเทศ จำเป็นจะต้องได้รับการประเมินระบบความปลอดภัยทางทะเลและทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของไลฟ์การ์ดที่มีมาตรฐาน

ในการประเมินระบบไลฟ์การ์ดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก เซิร์ฟไลฟ์เซฟวิ่ง ออสเตรเลีย ส่งอาสาสมัครมืออาชีพผู้มีประสบการณ์มาประเมินระบบไลฟ์การ์ดและอบรมเสริมทักษะอาสาสมัครไลฟ์การ์ด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ต และพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดภูเก็ตให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด พร้อมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ และจะนำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตต่อไป
การประเมินระบบและการอบรมเสริมทักษะอาสาสมัครไลฟ์การ์ด มีอาสาสมัครจากเกาะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการบริเวณชายหาด พนักงานโรงแรมบริเวณชายหาด เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านกงสุลออสเตรเลีย อาสาสมัครเซิร์ฟไลฟ์เซฟวิ่งจากออสเตรเลีย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต ที่จัดให้มีการประเมินและอบรมเสริมทักษะอาสาสมัครไลฟ์การ์ดในครั้งนี้

ด้าน นาวาเอก บวร พรมแก้วงาม รอง ผอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมที่ได้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง โดยมีไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำบริเวณชายหาด ทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ รู้สึกปลอดภัย และกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครไลฟ์การ์ด เพื่อเพิ่มกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจากเกาะต่างๆ รอบภูเก็ต หรือผู้ประกอบการบริเวณชายหาด เจ้าของเรือนำเที่ยว และเยาวชน จะสามารถช่วยให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยรวมดีขึ้น การดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันสอดส่องดูแลและสร้างความปลอดภัยในการเล่นน้ำทะเลของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต