แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.ภูเก็ต”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.ภูเก็ต”

20 กรกฎาคม 2017
789   0


อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.ภูเก็ต” และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต” และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประการประชุม ซึ่งมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Gate Way) การบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง การบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล การสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางขึ้นเขาในบริเวณตำบลกะรน เป็นต้น