แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล

19 กรกฎาคม 2017
703   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางจุฑาพร ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล” โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษทางกายภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้าน อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเล ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำได้รับบาดเจ็บและมีบางรายเสียชีวิต จากการลงเล่นน้ำในทะเลพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในการเตรียมพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำและสร้างความเชื่อมั่นในการักษาความปลอดภัย

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมติดตามการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ท่านนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้หยิบยกประเด็นการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ซึ่งมีข้อสั่งการจากการประชุมรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด) ให้ติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนั้น จึงได้จัดประชุมเรื่องการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล ในครั้งนี้ โดยพิจารณาสาระสำคัญของสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล พร้อมทั้งพิจารณาร่างคณะทำงานสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล จำนวนภาษาที่ใช้ในสื่อมัลติมีเดีย แหล่งงบประมาณ และแนวทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตระหนักรู้ ความระมัดระวัง และการอยู่รอดปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจากกิจกรรมชายหาดและในทะเล