ข่าวสังคม » พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านพื้นที่อำเภอถลาง

พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านพื้นที่อำเภอถลาง

19 กรกฎาคม 2017
1100   0

วันที่ 18 ก.ค. ที่ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านดอน ม. 8 ต. เทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนผู้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี อาสาสมัคร พอ.สว. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ต ได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 44 เมื่อปี พ.ศ.2518 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 42 ปี และในทุกปี จังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาโดยตลอด โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. พระองค์ทรงสืบสานปณิธานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดวัตถุประสงค์คือ ช่วยเหลือและให้การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการ พอ.สว.จังหวัด กำหนดในปีงบประมาณ 2560 นี้ ทางมูลนิธิ พอ.สว. ได้อนุมัติแผนให้จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งในวันนี้ (18 ก.ค.) คณะทีมอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนชาวบ้านดอน ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาฟัน การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทย การบริการแจกแว่นตา และการบริการตัดผม

นอกจากนี้ ทางคณะจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ลงพื้นที่บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านในเขตบ้านดอน ตำบลเทพกระษัตรี เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยในชุมชนอย่างเข้าถึง และตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงการจัดการด้านสุขอนามัยในพื้นที่ที่อยู่อาศัย