ข่าวสังคม » ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ชื่นชมโรงเรียนดาวรุ่งจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน ได้สะอาด

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ชื่นชมโรงเรียนดาวรุ่งจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน ได้สะอาด

14 กรกฎาคม 2017
1667   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ชื่นชมโรงเรียนดาวรุ่งจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน ได้สะอาด ทำให้บุคลากรในโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ย้ำให้เด็ก เยาวชน ต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความซื่อสัตย์ วางแผนการดำเนินชีวิตให้ชัดเจน

เวลา 08.00 น.วันที่ 13 ก.ค. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต พบปะนักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบนักเรียนหน้าเสาธง” โดยมี คณะครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วม

โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ที่มีการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสะอาด ทั้งบริเวณ ภายในและพื้นที่โดยรอบทำให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้เด็ก เยาวชน ที่จะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติในวันข้างหน้า ต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความซื่อสัตย์ วางแผนการดำเนินชีวิตให้ชัดเจน หน้าที่ของเยาวชนในตอนนี้ คือการ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์ที่ดีของครู ต้องตั้งใจเรียนหนังสือ โดยความซื่อสัตย์และมีวินัยต้องเริ่มต้นจากตนเอง จากสิ่งเล็กๆ เช่น นักเรียนต้องไม่ลอกการบ้านของเพื่อน แต่หากไม่เข้าใจ อยากให้คนที่เรียนหนังสือเก่งช่วยเหลือเพื่อน ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน คอยติวหนังสือ คอยแนะนำช่วยเหลือกัน ในช่วงพักกลางวัน หรือช่วงเวลาว่าง ทั้งนี้หากเด็กและเยาวชนการมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมถึงนโยบายสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนได้ช่วยกัน ขับเคลื่อน อาทิ โครงการ “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา” เน้นย้ำช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดหากสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรณรงค์สร้างจิตสำนึก รักษาความสะอาด อย่าให้ขยะตกถึงพื้น นอกจากนี้ได้ฝากเรื่องการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดโดยปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาตามโครงการกีฬาสัญจรซึ่งทางอำเภอ ท้องถิ่น จะจัดกิจกรรมวิ่งให้กับเยาวชนได้ออกกำลังกาย และมีเกียรติบัตรมอบให้ ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาด้วยความสมัครใจ ใช้กีฬามา สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความใกล้ชิด และความอบอุ่นภายในครอบครัว