ข่าวสังคม » จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3

จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3

6 กรกฎาคม 2017
942   0

วันที่ 6 กรกฎาคม 60 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายนอบ คงพูน รองผวจ. กระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีสาระการประชุมเรื่องสืบเนื่องประกอบด้วย การบริหารการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ นางระนองจรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวถึงการจัดทำแผนปฏิบัติบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนปาล์มน้ำมันปี 2559 จำนวน 5 แปลง ประกอบด้วยนิคมสหกรณ์อ่าวลึกหมู่ที่ 5 ตำบลคีรีวงอำเภอปลายพระยาจำนวน 2500 ไร่ นิคมสหกรณ์อ่าวลึก อำเภอปลายพระยา 37500 ไร่ นิคมสหกรณ์คลองท่อม ตำบลเพหลาอำเภอคลองท่อม 7500 ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึกจำนวน 15990 ไร่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทองตำบลลำทับ จำนวน 1221ไร่ ปี 2560 ปาล์มน้ำมัน 3 แปลงกลุ่มเลี้ยงแพะหนึ่งแปลง และนาแปลงใหญ่จำนวน 2 แปลงประกอบด้วยตำบลทับปริกอำเภอเมือง 1181 ไร่ ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลอง 1028 ไร่ตำบลสินปุน ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม 1213 ไร่พื้นที่เลี้ยงแพะอำเภอคลองท่อม 1037ไร่ กลุ่มข้าวสังข์หยดตำบลคลองประสงค์ 300 ไร่และข้าวหอมมะลิตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจำนวน 300 ไร่