ข่าวสังคม » “น้ำ..คือชีวิต” พระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9

“น้ำ..คือชีวิต” พระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9

3 กรกฎาคม 2017
758   0


กปน.จัดงานสัปดาห์วิชาการการประปานครหลวง ตอกย้ำถึงพระราชดำริ ร.9 ที่ทรางวางรากฐานในการพัฒนาแหล่งน้ำ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “สานต่อที่พ่อสร้าง ตามทางกษัตริย์นักพัฒนา ทรงคุณค่าด้วยธรรมาภิบาล” ในงานสัปดาห์วิชาการการประปานครหลวง 2560 ว่า ตลอด 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้ของประชาชน เพราะ “น้ำ..คือชีวิต” โดยวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ กันภัยแล้ง และการเก็บน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

โดยจะแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน พื้นที่ส่วนแรก คือ ส่วนยอดเขาลงมาสู่กลางเขา จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ คือ อนุรักษ์น้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน โดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และที่สำคัญ เมื่อผืนดินชุ่มชื้นแล้ว พืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ ก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ อันมีพื้นที่ตัวอย่างได้แก่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) โดยผลที่ได้นั้น คือพื้นที่ป่าในบริเวณดังกล่าวมีความชุ่มชื้นขึ้น

พื้นที่ที่สอง คือ กลางเขาลงมาถึงเชิงเขา จะเป็นเขตป่าเศรษฐกิจ เพื่อปลูกต้นไม้เศรษฐกิจหรือพืชพันธุ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ที่สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม้ใช้สอยสำหรับก่อสร้าง และผลไม้ต่างๆ ที่เหมาะกับดินบริเวณนั้น ที่ทรงเรียกว่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งประโยชน์ที่ 4 คือ ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธาร ทรงแนะนำให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบนกลางเขาเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลลงมาจากบนเขา เพื่อให้พื้นดินบริเวณเพาะปลูกมีความชุ่มชื้นและป้องกัน หรือบรรเทาในช่วงที่ขาดน้ำ

พื้นที่ส่วนที่สาม จะเป็นพื้นที่ไร่นา ทรงให้สร้างเขื่อนเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกใหม่และน้ำที่ไหลมาจากยอดเขา เพื่อเป็นน้ำสำรองสำหรับการปลูกข้าว หรือพืชพันธุ์ต่างๆ และพื้นที่ส่วนที่สี่ ทรงคิดหาแนวทางการบำบัดน้ำเสียให้กลับสภาพเป็นน้ำดีโดยวิธีธรรมชาติ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเล นอกจากนี้ พระราชทานฝนหลวง เพื่อดับความแห้งแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ที่แห้งแล้ง

ทั้งนี้อยากให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การเกษตร และประชาชน ควรจะเริ่มต้นใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด รู้จักการหมุนเวียนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำให้คนรุ่นถัดไปได้ใช้กัน