แลพังงา

2 กรกฎาคม 2017
718   0

(คณะกรรมการร่วม)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์……….นี่ก็อีกโครงการที่ดี จากบ้านใกล้เรือนเคียง “ธนาคารขยะบ้านเขาขาว” สร้างชุมชนสุขภาวะ ป้องกันปัญหาขยะ-สู้ภัยไข้เลือดออกด้วยพลังชุมชน” บ้านเขาขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.เขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ มีชาวไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่เท่าๆกัน รวม 343 ครัวเรือน ประชากร 2,345 คน ขณะนี้กำลังเริ่มเผชิญกับปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้เมื่อปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกถึง 20 กว่าคน สาเหตุหนึ่งมาจากยุงสามารถไข่ในเศษขยะที่มีน้ำขัง ผู้คนทั้งสองศาสนาจึงต้องจับมือกันแก้ปัญหาขยะ ดำเนินโครงการ “บ้านสะอาด ปลอดโรค ด้วยสองมือของชุมชน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ …ละเอียด พรายแพร้ว ประธาน อสม.เขาคราม กล่าวว่า ปีที่แล้วชุมชนนี้จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงของการระบาดโรคไข้เลือดออก เมื่อลงไปสำรวจพบว่า ปัญหามาจากขยะ ขยะบางชนิดมีน้ำขังเป็นที่วางไข่ของยุง ชาวบ้านจึงร่วมกันแก้ปัญหาขยะ ไปพร้อมกับการป้องกันยุงลาย โดยดำเนินการในระบบธนาคารขยะ มีคณะกรรมการร่วม กำหนดวันรับฝากขยะ ขยะบางประเภทสามารถแลกเป็นไข่นำกลับไปบริโภคได้อีกด้วย …ศิริรัตน์ ห่อสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งต้นปีก ตำบลเขาคราม กล่าวว่า ทางโรงเรียนเองก็มีส่วนกับกิจกรรมนี้ เด็ก ๆ ตื่นตัวมาก พอรู้ว่าขยะขายได้ ก็เก็บรวบรวมกัน ริมถนนสะอาดขึ้น ในโรงเรียนไม่มีขยะให้เห็น เด็กป่วยก็มีน้อยลง การขาดเรียนจึงมีน้อยลง …

(ธนาคารขยะบ้านเขาขาว)

“ธนาคารขยะบ้านเขาขาวแม้จะเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของคนในชุมชน ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของสัญญาณการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงหันมาร่วมกันสกัดกั้นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลับมาน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย ไม่มีการระบาดของยุงลายอีกต่อไป”…………ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…………เขยพังงา