ข่าวสังคม » วิทยาลัยเทคนิคพังงาดึงมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมความรู้ทักษะด้านภาษาจีน

วิทยาลัยเทคนิคพังงาดึงมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมความรู้ทักษะด้านภาษาจีน

29 มิถุนายน 2017
1096   0

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงาเป็นประธาน เปิดโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการอันดามัน ในกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีความรู้ด้านภาษาจีน โดยมีนายพิสิษฐ์ เส็งกิ่ง นายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2

นายสุเทพ ยงยุทธ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการอันดามัน เพื่อเป็นการสร้างกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สู่การข่งขันในตลาดอาเซียน และเพิ่มทักษะภาษาจีนให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน โดยการอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2560 จำนวน 60 คน และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 จำนวน 60คน ณ ห้องประชุมพุงช้าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้รับงบประมาณจากสำนักยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 13 กิจกรรม