ช่วยกันแลพังงา » แลพังงา…

แลพังงา…

26 มิถุนายน 2017
882   0


ยึดหลักการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดพังงา….มีเสียงเล่าขานถึงความอร่อย ทั้งเส้นและเครื่องปรุง แถมด้วยการเสิร์ฟบนจานที่รองด้วยใบตอง และห่อกลับบ้าน ด้วยใบตอง มัดเชือกกล้วย ทำให้เห็นความเป็นโบราณอย่างมาก ฐิติกาญจน์ ประดิษฐสัตย์ เจ้าของร้านผัดไทอิงธารา ต.กะไหล เปิดเผยว่า ได้ยึดอาชีพเปิดร้านขายผัดไทยแบบโบราณมาได้ประมาณ 1 ปีแล้ว โดยสูตรได้คิดค้นและปรับปรุงจนมาลงตัว วัตถุดิบทั้งหมดสดสะอาด ใช้การตลาดกินแล้วบอกต่อและสื่อสังคมออนไลน์ ในแต่ละวันนอกจากขายที่ร้านในระหว่าง 10.00-16.00 น. แล้ว ยังมีการสั่งออร์เดอร์ทางโทรศัพท์และทาง FACE BOOK จากในพื้นที่และต่างจังหวัดอีกเป็นจำนวนมาก (ขอบคุณภาพ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…

“วันฮารีรายอปอซอ” วันที่ 25 มิ.ย.ที่มัสยิดบ้านใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด ได้จัดพิธีละหมาดอีด เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ หรือฮารีรายอปอซอ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ขึ้น เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลฟิตริ หลังจากที่ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยการถือศีลอดตามบทบัญญัติ มาตลอดระยะเวลา 1 เดือน สำหรับกิจกรรม มีการบรรยายธรรม(คุฎบะฮุ) โดย ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ เลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี การแสดงความยินดีและขออภัยต่อกัน (การขอมาอัฟ ) ในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม การบริจาค รวมทั้ง มีการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย (ขอบคุณภาพ เสรี นาวงศ์)….ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา