ข่าวการเมือง » ภตช.เรียกร้องยกเลิกรับนร.ด้วยเงื่อนไขพิเศษ

ภตช.เรียกร้องยกเลิกรับนร.ด้วยเงื่อนไขพิเศษ

26 มิถุนายน 2017
433   0


เลขาธิการภตช.ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้ยกเลิกรับนักเรียนเข้าเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษ พร้อมให้ตรวจสอบ 357 โรงเรียนแข่งขันสูง หากพบว่าผิดให้ดำเนินการกับทุกฝ่าย

ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภตช.ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ให้ตรวจสอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครอง ว่าปีการศึกษา 2560 เปิดช่องว่างให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในการรับนักเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งการเปิดเผยคลิปการเรียกรับสินบนเข้าเรียนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง การไม่ประกาศรายชื่อตัวสำรองพร้อมคะแนนสอบ ทำให้มีการเลือกปฏิบัติ ทุจริต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการบีบให้รับนักเรียนเข้าเรียน หรือใช้เงื่อนไขการรับนักเรียน โดยการรับเงินบริจาคเข้าสถานศึกษาหรือรับเงินเข้าส่วนตัวเป็นจำนวนมาก

“ปัญหาดังกล่าวมีมาอย่างยาวนานและยังแก้ไม่ได้ ซึ่งประเทศไทยควรจะต้องหยุดขบวนการทุจริต ตั้งแต่ต้นทางคือการเข้าเรียน ให้มีระบบเข้าเรียนเป็นไปด้วยความสามารถตนเอง และรัฐมีหน้าที่จัดสถานศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน จัดงบประมาณให้เพียงพอทางเครือข่ายขอเสนอให้นายกรัฐมนตรี ดำเนินการดังนี้ 1.ขอให้ยกเลิกเงื่อนไขพิเศษการรับนักเรียน 6 ข้อ จาก 7 ข้อ โดยให้เหลือข้อที่นักเรียนที่ทำคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากันในลำดับสุดท้าย ให้รับเข้าเรียนทั้งหมด 2.ขอให้ตรวจสอบและเปิดเผยรายชื่อการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมจำนวน 357 โรงเรียน และหากตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าหน้าของรัฐประสานมา ให้ดำเนินการทาง วินัย อาญาและแพ่ง ต่อไป ทั้งผู้ประสานขอมา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้น ๆ” เลขาธิการ ภตช. กล่าว

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า 3.ขอให้ตรวจสอบและเปิดเผย รายชื่อผู้บริจาค จำนวนเงินบริจาค พร้อมใบเสร็จของโรงเรียน ที่รับบริจาคตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท 4.เมื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษและพบว่าผู้ปกครองหรือผู้แทนบริจาคเงินของนักเรียนคนนั้นบริจาคเงินมากผิดปกติวิสัยของการบริจาคตามสมัครใจ ให้ดำเนินการเอาผิด กับผู้รับ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ให้ตามกฎหมาย อีกทั้งถอดถอนรายชื่อนักเรียนผู้นั้นออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้น ๆ

เลขาธิการ ภตช. ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน ล้วนมีทรัพย์สินที่ซื้อด้วยเงินสด เช่น รถราคาแพงและบ้าน จึงอยากให้ตรวจสอบบุคคลเหล่านี้ว่าร่ำรวยดั้งเดิมหรือเพราะทุจริตในหน้าที่เพราะเงินแป๊ะเจี๊ย