ข่าวการเมือง » กห.ตั้งเป้าลดทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 2.5 ต่อปี ถึงปี 71

กห.ตั้งเป้าลดทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 2.5 ต่อปี ถึงปี 71

26 มิถุนายน 2017
423   0


กลาโหมเดินหน้าปฏิรูปกองทัพให้มีขนาดเหมาะสม ตั้งเป้าลดทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 2.5 ต่อปี จนถึง 2571

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมสภากลาโหม วันนี้ (26 มิ.ย.) หารือเรื่องการปฏิรูปกองทัพให้มีขนาดที่เหมาะสม มีขีดความสามารถด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการตอบสนองความเสี่ยงของภัยคุกคามด้านความมั่นคงของภูมิภาค โดยคำนึงถึงความเป็นประชาคมอาเซียน

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหม ให้กองทัพต้องปฏิรูปทั้งโครงสร้างการจัดหน่วย ระบบบริหารจัดการ และพัฒนากำลังพล โดยให้แต่ละเหล่าทัพสำรวจยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และความต้องการที่จำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพ โดยคำนึงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศรอบบ้าน รวมทั้ง ภัยคุกคามต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประสานกองบัญชาการกองทัพ ไทยและเหล่าทัพ ในการจัดเตรียมข้อมูลร่วมกัน

“ส่วนด้านกำลังพล ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทการ พัฒนากิจการกำลังสำรองระยะ 5 ปี นำระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้ ปรับปรุง หลักสูตรและระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน ปรับลดอัตรากาลังพลในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและนายทหารปฏิบัติการร้อยละ 2.5 ต่อปีจนถึงปี 2571” พล.ต.คงชีพ กล่าว