ข่าวการเมือง » กกต. เปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 3

กกต. เปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 3

26 มิถุนายน 2017
274   0


นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 3 ของ กกต. ตอนหนึ่งว่า นอกจากการฝึกอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนทั่วประเทศ ตามหลักสูตรที่ กกต. กำหนด เช่นเดียวกับรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แล้ว การฝึกอบรมในรุ่นนี้ได้เพิ่มเติมวิทยากร และเนื้อเรื่องในการเรียนการสอนให้เข้มข้นขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และเตรียมความพร้อมของพนักงานสืบสวนสอบสวน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

“เชื่อมั่นว่า ผู้ผ่านการอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการสืบสวนไต่สวนคดีเลือกตั้ง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายบุญส่ง กล่าว