ข่าวภูเก็ต » ชาวสวนปาล์มเฮ ราคาปรับเพิ่มขึ้น 20-40 สตางค์

ชาวสวนปาล์มเฮ ราคาปรับเพิ่มขึ้น 20-40 สตางค์

23 มิถุนายน 2017
548   0

ชาวสวนปาล์มน้ำมัน เร่งเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน ออกขาย เนื่องจาการาคาปรับเพิ่มขึ้น

วันที่ 23 มิ.ย. เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ เลือกเก็บเกี่ยวผลปาล์มนำผลปาล์มน้ำมัน ก่อนกำหนด โดยเลือก ทลายที่เริ่มสุก ส่งขายให้กับลานเท รับซื้อ ในราคา กิโลกรัมละ 3.60-4 บาท ซึ่งเป็นราคา ที่ ปรับเพิ่มสูงขึ้น กิโลกรัมละ 20-40 สตางค์ เนื่องจากชาวสวนไม่มั่นใจราคา ว่าอาจปรับลดลง ลงอีก จึงต้องเก็บเกียวผลปาล์มส่งขายก่อนกำหนด

นายวิศาล จันทร์ทิพย์ อดีตผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด เปิดเผยว่า สาเหตุที่ ทำให้ราคา ปาล์มน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น มาจาก มติที่ประชุม รวมกันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในภาค ใต้ จำนวน กว่า 40 โรง เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ มติที่ประชุม ให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 14 โรง ระบาย สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ส่งขายต่างประเทศ โรงละ 5000 ตัน และขณะนี้ ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันลง ลง ตามฤดูกาล ทำให้ราคา ปรับเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง